MIA a MAG

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas/Metal Active Gas) – jest to spawanie elektrodą topliwą w środowisku pozbawionym tlenu. Do tego celu stosuje się osłonę z gazów obojętnych (MIG) na przykład argon lub aktywnych(MAG) na przykład dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem.

Zaletami stosowania takich metod spawania jest przede wszystkim dobra jakość spoin i duża wydajność. Odpowiednia technika spawania sprawia, że możliwe jest spawanie materiałów o bardzo szerokim zakresie grubości oraz różnym składzie chemicznym.

Niestety w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu, a przy pracy w przestrzeni otwartej należy pomyśleć o jakiejś osłonie przed wiatrem ze względu na to, że osłona gazowa nie będzie spełniała należycie swojej funkcji. Także jakość połączeń spawanych jest uzależniona od zdolności manualnych spawacza, więc potrzeba trochę praktyki by dopracować swoją technikę.

 

Funkcja pulsu

Pomocna może się okazać funkcja pulsu. W procesie spawania funkcja pulsu sprawia, że wytwarzane są dwa rodzaje prądu. Puls podstawowy podtrzymuje łuk spawalniczy oraz nadtapia drut i brzegi łączonych materiałów.  Drugi prąd pulsacyjny odpowiada za przeniesienie płynnego metalu do jeziorka  spawalniczego. Dzięki tej funkcji nasze spojenie będzie trwalsze i bardziej solidne, a sam proces spawania będzie przebiegał bez rozprysków i zwarć.

Funkcję pulsu można stosować do łączenia materiałów o niezbyt dobrej spawalności np. stale nierdzewne lub aluminium. Znacząco wpływa to na komfort pracy przy tych materiałach. Dodatkowo spawanie pulsacyjne sprawdza się również przy łączeniu miedzi i niklu. Wykorzystanie prądu pulsacyjnego chroni spoinę przed powstaniem pęknięć gorących, także w przypadku łączenia materiałów o dużej przewodności cieplnej. Funkcja pulsu dodatkowo zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Dual Puls

Zaawansowane technologicznie maszyny spawalnicze mają dodatkowo funkcję podwójnego pulsu. W czasie trwania interwałów pulsacji pojawia się chwilowy wzrost natężenia, a później następuje powrót do stanu wyjściowego. Metoda ta pozwala na regulację pulsacji prądu do spajania materiału, a także na szybkość podawania drutu. W ten sposób poprawia się wygląd oraz profil spoiny upodabniając je wizualnie do tej powstającej przy wykorzystaniu metody spawania TIG.